Klachten – Mondzorg van Kortenhof – Elst (GLD)
Uw tandarts in Elst (GLD)
Mondzorg van Kortenhof
Mondzorg van Kortenhof

Klachten

Wij doen ons best om u naar tevredenheid te behandelen.

Toch kan het een keer voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Omdat we graag een lange termijn relatie met u opbouwen, is het belangrijk dat u iets met die onvrede kunt doen.
We zouden het enorm waarderen als u een verhelderend gesprek met ons aangaat. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. Bovendien is het voor ons belangrijk te weten dat u een probleem hebt. We kunnen dan gezamenlijk tot een oplossing komen.

U kunt hier uw klacht indienen.

Als we er samen niet uitkomen, kunt u onafhankelijk telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Tel: 0900 20 25 012.

Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Mondzorg van Kortenhof is aangesloten bij de KNMT klachtenregeling.